దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 2 : ఎల్లోరా
31. బువ్వ

చేతులు కడిగి
అరటాకేసి
పప్పు బెట్టి
బువ్వ పెట్టి
కూర వేసి
నెయ్యేసి
చారోసి
మజ్జిగోసి
అత్తారింటికి
దారేదోయ్‌?
అంబలికొండకి
చిల్లేదోయ్‌?
AndhraBharati AMdhra bhArati - buvva jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )