దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 2 : ఎల్లోరా
50. పచ్చగడ్డి పాట

పచ్చగడ్డి కోసేటి
పచ్చని పిల్లా
పయిటకొంగు జారిందే
పలుచని పిల్లా.
    పచ్చల్‌ చొక్కాయేస్ని
    పచ్చని బుల్లోడా
    పయిటలోనె వున్నాది
    పచ్చని చిలుకా.
పచ్చాని చిలుకంటె
పరదాలెగురుతాను
చేతికందిందంటె
చెప్పలేనా సోకు.
    చిలుకలంటే యేటో
    చిందులేతుండావు
    పచ్చగడ్డి బీడులో
    పరుగులాడి పట్టరా.
AndhraBharati AMdhra bhArati - pachchagaDDi paaTa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )