కవితలు దీపావళి - వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి విషయ సూచిక

మనవి : కందుకూరి రామభద్రరావు

ప్రశంస : డాక్టర్‌ దివాకర్ల వేంకటావధాని

అంకితము

01. జయగీతి
02. కాగడా
03. కాంక్ష
04. ప్రణయమూర్తి
05. నిరీక్షణము
06. యాత్ర
07. ఒకక్షణము
08. ప్రేమ
09. నిష్కృతి
10. పెంపుడు నెమలి
11. కృతజ్ఞత
12. ప్రతీకారము
13. నిరసనము
14. ఉత్కంఠ
15. ఈనాఁటికి
16. ఆవృత్తి
17. అశాంతి
18. ఏమగునో
19. కలువ
20. ప్రవాసి
21. భగ్నవీణ
22. దీపావళినాఁడు
23. ఎపుడో
24. గీతములు
25. జ్వాల
26. ఆహ్వానము
27. పూర్ణిమ
28. సముద్రతటాన
29. ప్రభాతగీతి
30. ఆషాఢమేఘము
31. శరదుత్సవము
32. సుధాకరా!
33. మురళి
34. సంధ్యాన్వేషణము
35. రాధ
36. ఆశాగానము
37. కన్నీటిపాటలు
38. రథయాత్ర
39. అంకితము
40. పేదబ్రతుకు
41. చకోరిక
42. ప్రభూ
43. నీకోసమే
44. పూవు
45. అభిసారిక
46. ముక్తావళి
47. నేడు
48. పూజాప్రసూనములు


ఇతరములు
 
ఆరాధన
ప్రభూ!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - dIpAvaLi - vEdula satyanArAyaNa SAstri - gautamI kOkila ( telugu andhra )