నాటకములు కన్యాశుల్కము గురజాడ అప్పారావు

రెండవ కూర్పు, మొదటి ముద్రణ 1909

ముఖపత్రము

reMDava kUrpu, modaTi mudraNa (1909) mukhapatramu

AndhraBharati AMdhra bhArati - nATakamulu - kanyASulkamu - kanyASulkaM - kanyAshulkamu kanyAshulkaM - gurajADa appArAvu - Kanyasulkam - kanyaasulkam kanyaasulkamu Gurajada AppaRao Gurajada Appa Rao ( telugu literature andhra literature)